Wat is logopedie?

Horen, begrijpen en spreken: het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. Toch kunnen er stoornissen optreden in elk van deze onderdelen van het communicatieproces die ervoor zorgen dat de communicatie voor problemen zorgt. De logopedische behandeling richt zich op het optimaliseren van de communicatie.

Een logopedist houdt zich bezig met de volgende stoornissen: 

  • spraak-/taalproblemen (taalbegrip, woordenschat, zinsbouw, vertellen van een verhaal),

  • stemproblemen (heesheid en schorheid of de stem helemaal kwijt zijn)

  • ademhalingsproblemen,

  • afwijkende mondgewoonten (duimen, open mondgedrag),

  • neurologische problemen (zoals afasie, dysartrie, ALS, Parkinson) 

  • stotteren.

Wij hebben ons gespecialiseerd in de het onderzoeken en begeleiden van kinderen met leerproblemen en auditieve verwerkingsproblemen. Als u op deze link drukt, kunt u direct meer lezen over het onderzoek naar en de behandeling van leer- en concentratieproblemen.

Heeft u vragen over de taalontwikkeling in het algemeen of specifiek voor uw kind of een leerling, dan kunt u altijd contact opnemen met de praktijk.