Onderzoek

Als u als ouder of leerkracht twijfels heeft over de ontwikkeling van uw kind, kunt u contact met onze praktijk opnemen. Na een korte telefonische intake wordt er een afspraak gemaakt. Dit  gebeurt nadat u een verwijzing van een specialist (huisarts, kinderarts, neuroloog) heeft gekregen.

Begonnen wordt met een gedegen en veelzijdig onderzoek. In een anamnesegesprek wordt nagegaan hoe de ontwikkeling van het kind is verlopen en of er al vroeg problemen waren.

De basisvaardigheden zoals visuele en auditieve waarneming en (psycho) motoriek, worden geobserveerd en onderzocht. Wanneer die onvoldoende zijn ontwikkeld, ontstaat vaak ook op school een achterstand. Daarnaast worden de schoolse vaardigheden getest en vervolgens wordt er, na een uitgebreid gesprek met (beide) ouders, een behandelplan opgesteld.