Behandeling

Basis van de therapie is aanpakken van de oorzaken van het leerprobleeem en niet zozeer de symptomen. Als een kind moeilijk of niet tot schrijven en lezen komt, moet eerst de oorzaak onderzocht en behandeld worden alvorens het kind tot leren kan komen. Eerst moet het fundament stevig worden. Daarom wordt er op vele terreinen gewerkt zoals de psychomotoriek (via o.a. het Meskerbord) zonodig visuele oefeningen en vaak ook auditieve oefeningen, aangepast aan de problematiek van het kind.

Het meest kenmerkend van de therapie is dus de veelzijdigheid ervan: alle basisvaardigheden om tot leren te komen worden eerst aangepakt. Het hele kind staat daarbij steeds centraal.

Een belangrijk onderdeel van de therapie is de audio-psycho-foniatrie. Deze behandelmethode bestaat uit het (laten) beluisteren van geluidsbanden die op een specifieke manier gefilterd zijn. De ontwikkeling van de hersenen wordt hierdoor gestimuleerd. Dit heeft een gunstige invloed op de concentratie, het wisselende presteren, het voorstellingsvermogen, de auditieve discriminatie en het geheugen.

Dit gedeelte vormt de basis waarop de verdere behandeling steunt.

Ook wordt gebruik gemaakt van de acoustico-therapie, ontwikkeld aan de universiteit van Bordeaux. Hierbij worden meer specifiek klankdiscriminatie, auditief geheugen en aandacht voor gesproken taal getraind.

Wanneer op deze wijze de ontwikkelingsachterstand is ingehaald, worden taal, lezen, schrijven en rekenen aangepakt. Ook huiswerk maken,"leren studeren", wordt dan besproken.