Praktijk regels en tarieven

Vergoeding en verwijzing

Voor het jaar 2018 zijn door onze praktijk contracten getekend met alle verzekeraars. Kijkt u goed welke voorwaarden uw verzekering stelt met betrekking tot vergoeding van logopedische zorg!

Omdat de voorwaarden per verzekeraar verschillen, vragen wij voor elke behandeling een verwijsbrief van uw arts (huisarts, tandarts of andere specialist)


Logopedische behandeling voor kinderen t/m 18 jaar zit in het basispakket van alle verzekeringen. Voor volwassenen geldt dat de behandeling verrekend wordt met het eigen risico. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, dient u in het bezit te zijn van een verwijzing van een specialist (huisarts, kinderarts, KNO-arts, tandarts, neuroloog, internist ed). Na aanmelding zal de behandelend logopedist zorgen voor een goede afwerking met de verzekeraar. U blijft echter wel verantwoordelijk voor de gemaakt kosten.

Per 01-01-2013 worden per verzekeraars verschillende tarieven berekend. Hieronder staan de maximum tarieven genoemd die door de NzA zijn vastgesteld. Mocht u extra informatie wensen over de tarieven, vraagt u dit dan na bij uw behandelend logopedist of uw verzekering.

De NZA-tarieven per 01-01-2018:


Individuele zitting reguliere logopedie


€ 41,-Anamnese en onderzoek na verwijzing


€ 82,-Eenmalig onderzoek


€ 82,-Overleg met derden* (per half uur)€ 41,-


Verslaglegging aan derden* (per half uur)€ 41,-


Niet nagekomen afspraak *€ 20,-


Toeslag voor behandeling aan huis**€ 23,-* Het tarief voor overleg en verslagleggingaan derden, niet zijnde de verwijzer, wordt niet door de verzekering vergoed endient door u zelf voldaan te worden.

**       Kan alleen in rekening worden gebracht naschriftelijke vermelding door verwijzer.

U ontvangt een nota voor een niet nagekomen afspraak, indien u:

-niet tijdig (minimaal 24 uur voor de gemaakte afspraak) de afspraak heeft afgemeld.

-de gemaakte afspraak vergeten bent na te komen.

Bij aanvang van de behandeling worden de praktijkregels met u doorgenomen en ondertekend door behandelaar en client.
Bron: www.nvlf.nl