Praktijk regels en tarieven

Vergoeding en verwijzing

Voor het jaar 2022 zijn alle contracten getekend, maar CZ, Caresq/aevitea, ENO heeft de praktijk NIET getekend. Kijkt u zelf goed welke verzekering u heeft en welke voorwaarden er voor de logopedie gelden. Verschillende verzekeringen vergoeden de logopedie ook volledig, wanneer bijvoorbeeld een restitutie verzekering is afgesloten. Kijk ook onder het tabblad 'nieuws' voor meer informatie hierover.

Omdat de voorwaarden per verzekeraar verschillen, vragen wij voor aanmelding een verwijsbrief van uw arts (huisarts, tandarts of andere specialist).


Vergoeding voor logopedische behandeling voor kinderen t/m 18 jaar zit in het basispakket van alle verzekeringen (mits deze gecontracteerd zijn). Voor volwassenen geldt dat de behandeling verrekend wordt met het eigen risico. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, dient u in het bezit te zijn van een verwijzing van een specialist (huisarts, kinderarts, KNO-arts, tandarts, neuroloog, internist ed). Na aanmelding zal de behandelend logopedist zorgen voor een goede afwerking met de verzekeraar. U blijft echter wel verantwoordelijk voor de gemaakt kosten.

Per 01-01-2013 worden per verzekeraars verschillende tarieven berekend. Hieronder staan de tarieven genoemd die door Logopediepraktijk Verschuren worden gehanteerd. Mocht u extra informatie wensen over de tarieven, vraagt u dit dan na bij uw behandelend logopedist of uw verzekering.

De NZA-tarieven per 01-01-2022 (van niet vergoede-zorg, kijk in uw polisvoorwaarden voor de tarieven die voor u gelden):


Individuele zitting reguliere logopedie


€ 43,-Anamnese en onderzoek na verwijzing


€ 86,-Eenmalig onderzoek


€ 86,-Overleg met derden* (per half uur)€ 43,-


Verslaglegging aan derden* (per half uur)€ 43,-


Niet nagekomen afspraak *€ 20,-


Toeslag voor behandeling aan huis**€ 23,-

* Het tarief voor overleg en verslagleggingaan derden, niet zijnde de verwijzer, wordt niet door de verzekering vergoed endient door u zelf voldaan te worden.

**       Kan alleen in rekening worden gebracht naschriftelijke vermelding door verwijzer.


U ontvangt een nota voor een niet nagekomen afspraak, indien u:

-niet tijdig (minimaal 24 uur voor de gemaakte afspraak) de afspraak heeft afgemeld.

-de gemaakte afspraak vergeten bent na te komen.


Bij aanvang van de behandeling worden de praktijkregels met u doorgenomen en ondertekend door behandelaar en client.
Bron: www.nvlf.nl