! Op dit moment is er een wachtlijst in de praktijk van minimaal 8-10 weken; dit is ook afhankelijk van uw klacht en beschikbaarheid.

! Logopediepraktijk Verschuren heeft niet met alle verzekeraars een overenkomst. Kijkt u goed bij uw eigen verzekeringsvoorwaarden en op deze website ('nieuws') voor informatie over vergoedingen. Uiteraard bent u altijd van harte welkom in de praktijk!

Vraag-/Aanmeldformulier

Privacy-beleid:

Logopediepraktijk Verschuren gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Logopediepraktijk Verschuren deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Logopediepraktijk Verschuren bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Logopediepraktijk Verschuren houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Logopediepraktijk Verschuren vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Logopediepraktijk Verschuren informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Logopediepraktijk Verschuren informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Logopediepraktijk Verschuren informeert patiënten indien Logopediepraktijk Verschurenbijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.


Contact